• a1.png

W dniach 5-7 listopada 2017 r. wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke – ambasadorka GPENreformation w Polsce – uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji GPENreformation "Peace Education at Protestant Schools as a Contribution to Learning for Sustainability", która odbyła się w stolicy Rwandy - Kigali. Konferencja ta została zorganizowana przez centralę GPEN oraz Uniwersytet w Bambergu (Niemcy) we współpracy z Protestancką Radą w Rwandzie. Głównym celem spotkania było odzwierciedlenie wkładu szkół protestanckich w proces pokoju i uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W dniach 28-29 września 2017 r. wicedyrektor szkół Towarzystwa Ewangelickiego Dagmara Jagucka-Mielke na zaproszenie Kierownika Departamentu Edukacji w EKD (Evangelische Kirche Deutschland) dr Birgit Sendler-Koschel wzięła udział w Kongresie Szkół Ewangelickich w Niemczech (7 Bundeskongress Evangelische Schule Warnemünde). Hasłem, które odzwierciedlało temat spotkania, był fragment Listu do Galacjan (Gal. 4,13) „Bo wy do wolności powołani zostaliście bracia…

W dniu 28. października 2017 r. przedstawiciele Zarządu TE i dyrekcji szkół ewangelickich uczestniczyli w spotkaniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE). Mieliśmy zaszczyt zapoznać się z Zarządem i członkami SPE, dowiedzieć się jaka jest misja i cele Stowarzyszenia oraz zaprezentować plany rozbudowy SPTE z salą gimnastyczną. Mamy nadzieję, że jest to kolejne spotkanie, które zaowocuje możliwością wsparcia NASZEJ inwestycji.

Ze szczegółami działalności Stowarzyszenia można zapoznać się na stronie internetowej: www.spe.pl

 

20 października 2016 r. w auli LOTE zebrali się nauczyciele, uczniowie, członkowie TE oraz liczni przyjaciele placówek edukacyjnych TE, aby wysłuchać prelekcji i wspomnień oraz razem powspominać początek lat 90. XX wieku, kiedy to postanowiono utworzyć w Cieszynie ewangelickie liceum i zarazem reaktywować Towarzystwo Ewangelickie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Profesor Daniel Kadłubiec wygłosił wykład pod znamiennym tytułem „Kto nic nie umie, temu wszędzie biada, czyli o etosie cieszyńskiej reformacji”, w którym przybliżył zebranym historię reformacji na Śląsku Cieszyńskim, zwracając przy tym szczególną uwagę na znaczenie wiedzy, rolę oświaty i etos pracy, towarzyszący cieszyńskim ewangelikom.

Do wykładu profesora w swoim wystąpieniu nawiązał pierwszy prezes TE Jan Puczek. Mówił on także o zobowiązaniu jakiego podjęła się grupa cieszyńskich nauczycieli, rozpoczynając proces reaktywacji TE (w tym starań o zwrot jego majątku). Wspominał też o wysiłkach zmierzających do pozyskania finansów potrzebnych do wyremontowania budynku przy ul. Sienkiewicza 2.

O zmianach w prawie oświatowym, które umożliwiły wówczas powstanie niepublicznego liceum mówił p. Stanisław Kubicius, a p. Jan Król w przygotowanej prezentacji pokazał zebranym m. in. zdjęcia budynku dzisiejszego Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego  w trakcie jego remontu.

O działalności Towarzystwa Ewangelickiego i powstawaniu kolejno gimnazjum, szkoły podstawowej  i przedszkola mówił prezes TE w latach 1995-2016 ks. Janusz Sikora oraz panie dyrektor placówek.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Adrian Korczago oraz Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej ks. Jan Wacławek, a także Burmistrz Cieszyna p. Ryszard Macura, którzy przekazali Zarządowi i działaczom TE gratulacje.

Obecny prezes Towarzystwa p. Jacek Sobota przedstawił plany na przyszłość i priorytety obecnego zarządu oraz wyraził wdzięczność członkom tzw. grupy inicjatywnej, wręczając im listy gratulacyjne i kwiaty. Uhonorował on także szczególnie zasłużonych nauczycieli.

W programie nie zabrakło wystąpień artystycznych uczniów, a na zakończenie spotkania zaśpiewał Chór Wyższobramski.

Wystawione kroniki szkół i przedszkola, księgi protokołów zebrań TE, sprawozdania z działalności TE i inne materiały źródłowe z początku lat 90-tych, stały się zaczynem do długich i ożywionych rozmów już po zakończeniu oficjalnej części spotkania.