• a1.png

Jak pisał ks. Franciszek Michejda w przedmowie do Dziejów Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim „Przeszłość jest podstawą przyszłości”.
Pielęgnujemy tę przeszłość pamiętając o Patronie TE - w przeddzień Święta Reformacji na grobie ks. Franciszka Michejdy w Nawsiu zostały złożone kwiaty.

W dniu 19 listopada 2021 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie została zorganizowana uroczystość jubileuszu 140-lecia powstania Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej (TEOL) oraz 30-lecia reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego (obecnie im. ks. Franciszka Michejdy).

W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, członkowie Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. F. Michejdy oraz wiele innych osób, które czują się związani z działalnością naszych placówek edukacyjnych.

Z okazji Dnia Świętych Pańskich oraz Pamiątki Umarłych przedstawiciele TE złożyli wieniec na grobie ks. Franciszka Michejdy, znajdującym się na cmentarzu w Nawsiu na Zaolziu.
 

Pierwsze spotkanie Platformy Szkół Ewangelickich w Polsce zostało zorganizowane dzięki przyjęciu przez Synod Kościoła uchwały z dnia 13 października 2019 r., w której czytamy m. in.: "…ma służyć wspieraniu działalności inicjatyw oświatowych oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska szkół ewangelickich w Polsce". Kolejne spotkanie odbyło się 11 stycznia 2020 r. dzięki gościnności Parafii E-A w Krakowie.

Relacja Dagmary Jaguckiej-Mielke

30 lat po upadku Muru Berlińskiego – cóż za ekscytujący czas na to, by odwiedzić szkoły ewangelickie w tym mieście oraz w regionie!

W dniach od 24 do 28 września 2019 jako reprezentantka TE miałam okazję odwiedzić 3 szkoły ewangelickie, spotkać się z ich liderami oraz poznać system edukacji w Brandenburgii. Ciekawym doświadczeniem było także spotkanie z reprezentantami Kościoła EKD oraz fundacji Evangelische Schilstiftung, działającej przy Kościele Ewangelickim w Brandenburgii, zrzeszającej szkoły ewangelickie, oferującej szereg szkoleń oraz mentoring.

Relacja Dagmary Jaguckiej-Mielke

W dniach 22-25 listopada 2018 r., jako ambasador światowej organizacji GPEN (Global Protestant Educational Network), uczestniczyłam w Światowej Konferencji Szkół Protestanckich odbywającej się w miejscowości Arusza w Tanzanii. Temat spotkania: „Communication as a Contribution to Quality Education and Peace Education” (Komunikacja jako wkład w Edukację wysokiej Jakości oraz w Edukację dla Pokoju).

Wśród pięćdziesięciu ambasadorów GPEN z całego świata reprezentowałam Polskę oraz Towarzystwo Ewangelickie. Zgromadzenie ambasadorów prowadzone było wspólnie przez reprezentantów Rady GPEN i Ewangelicki Kościół Luterański w Tanzanii (ELCT).

Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Chrześcijańskiej Edukacji (iV) promuje współpracę chrześcijańskich nauczycieli pochodzących z różnych europejskich krajów, koordynuje i reprezentuje interesy szkół chrześcijańskich oraz chrześcijańskiego nauczania w systemach edukacyjnych w Europie. iV jest twarzą i głosem Kościołów europejskich wobec instytucji europejskich zapewniając instytucjonalne warunki działania dla szkół i nauczycieli. W dniach 23-24 listopada 2018 r. w Tallinie odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia. Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, które jest członkiem Iv, reprezentowały Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar.

25 stycznia 2017 r. katowicka TVP3, w cyklu SOLA SCRIPTURA, wyemitowała reportaż o placówkach edukacyjnych Towarzystwa Ewangelickiego. W 20-minutowym programie nie sposób zawrzeć ogromnej różnorodności działań podejmowanych zarówno przez szkoły, jak i przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego. Niemniej jednak obraz, jaki mieli okazję zobaczyć widzowie, napawa dumą.

W dniach od 15 do 17 grudnia 2016 r. w Soesterberg (Holandia) odbywało się międzynarodowe sympozjum w ramach projektu „Schools 500 Reformation”, w którym udział wzięła wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke, reprezentując placówki TE.

Gimnazjum oraz Liceum Towarzystwa Ewangelickiego są częścią projektu od 2014 roku. Włączyliśmy się w działania networkingu pomiędzy szkołami protestanckimi po to, aby wzajemnie się od siebie uczyć, czerpać inspiracje oraz budować wielką rodzinę edukacyjną, która jest dziedzictwem Reformacji na świecie.

W dniach 17-18 XI 2016 r. panie dyrektor Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar uczestniczyły w corocznie organizowanej przez iV (International Association for Christian Education) konferencji. Tym razem spotkanie dyrektorów i nauczycieli europejskich szkół chrześcijańskich odbywało się w Bratysławie.