• a1.png

W dniach 17-18 XI 2016 r. panie dyrektor Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar uczestniczyły w corocznie organizowanej przez iV (International Association for Christian Education) konferencji. Tym razem spotkanie dyrektorów i nauczycieli europejskich szkół chrześcijańskich odbywało się w Bratysławie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Chrześcijańskiej Edukacji jako organizacja zrzeszająca różne kraje europejskie prowadzi działalność, która ma na celu wsparcie edukacji chrześcijańskiej w szkołach publicznych i prywatnych oraz pielęgnowanie chrześcijańskich wartości.

Swoją misję opiera na trzech priorytetach:

  • jednoczy nauczycieli z krajów europejskich do współpracy,
  • koordynuje działania ewangelickich nauczycieli w zakresie edukacji,
  • jest rzecznikiem szkół we współpracy z kościołem w Europie.

Realizuje swoje zadania poprzez organizowanie międzynarodowych warsztatów, kongresów, seminariów, tworzenie wspólnych projektów i kooperację z innymi podmiotami działającymi w sferze chrześcijańskiej edukacji.

Towarzystwo Ewangelickie od początku uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia. Spotkania odbywały się w różnych krajach członkowskich, między innymi w 2012 r. to właśnie Towarzystwo Ewangelickie było organizatorem konferencji iV w Cieszynie. W każdym przypadku spotkanie takie jest okazją do zapoznania się z systemem szkolnictwa danego kraju, podpatrzenia ciekawych rozwiązań.

Uczestnicy, którzy reprezentowali szkoły m. in. z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Francji, Estonii zapoznali się ze słowackim systemem edukacyjnym, specyfiką szkół luterańskich, zwiedzili luterańską szkołę podstawową w Bratysławie oraz „miejsca ewangelickie” w stolicy Słowacji. Uczestniczyli także w dyskusji nt. problemów związanych z edukacją obcokrajowców, również uchodźców.

Następnym działaniem iV, w którym TE weźmie udział, będzie spotkanie 500 szkół na 500-lecie reformacji organizowane w Wittenberdze.