• a1.png

W dniach od 15 do 17 grudnia 2016 r. w Soesterberg (Holandia) odbywało się międzynarodowe sympozjum w ramach projektu „Schools 500 Reformation”, w którym udział wzięła wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke, reprezentując placówki TE.

Gimnazjum oraz Liceum Towarzystwa Ewangelickiego są częścią projektu od 2014 roku. Włączyliśmy się w działania networkingu pomiędzy szkołami protestanckimi po to, aby wzajemnie się od siebie uczyć, czerpać inspiracje oraz budować wielką rodzinę edukacyjną, która jest dziedzictwem Reformacji na świecie.

Projekt „Schools 500 Reformation” powstał w celu połączenia działań szkół protestanckich w perspektywie przygotowania do światowego jubileuszu 500-lat reformacji. Obecnie zrzesza 659 szkół z całego świata. Umożliwia nawiązanie partnerskich relacji z innymi szkołami. Wspiera rozwój profilu szkoły protestanckiej w globalnym kontekście oraz stanowi szansę na promocję i pokazanie swojej działalności edukacyjnej innym. Dla uczniów zaś jest szansą na dzielenie się z innymi młodymi ludźmi swoim codziennym życiem, wiarą i tradycjami.

Grupa zaproszona do udziału w sympozjum w Soesterberg liczyła ponad 40 osób i składała się z przedstawicieli szkół protestanckich z całego świata oraz wielu instytucji kościelnych związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Głównym założeniem sympozjum było opracowanie dokumentu – stanowiska, wyrażającego wspólną płaszczyznę dla szkół protestanckich. Dokument powstawał podczas trzydniowej intensywnej pracy w grupach oraz podczas dyskusji całego plenum.

Etapy powstawania dokumentu polegały na warsztatach panelowych, szukaniu wspólnych płaszczyzn w dyskusji, rozpoznawaniu wspólnych celów oraz wyzwań, wspólnym redagowaniu tekstu, wstępnym czytaniu, oraz zapisie ostatecznych satysfakcjonujących wersji.

Powstały dokument zapisany jest w języku angielskim a w przyszłości będzie przetłumaczony na inne języki. Z wersją angielską można zapoznać się TUTAJ.

Podczas spotkania trwała także intensywna debata nad przyszłą działalnością sieci szkół protestanckich. Zdaniem wszystkich uczestników, jej dalszy rozwój jest potrzebny i powszechnie oczekiwany. Jubileusz 500 lat reformacji był punktem wyjścia, jesteśmy więc na początku dalszej drogi kształtującej globalną społeczność szkół protestanckich poza horyzont roku 2017. Projekt w przyszłości przekształci się w GPENreformation network.

Dagmara Jagucka-Mielke