• a1.png

30 października 2020 r. przedstawiciele Towarzystwa Ewangelickiego w osobach: prezes TE ks. Marcin Brzóska, dyrektor LOTE Aleksandra Trybuś-Cieślar oraz wicedyrektor LOTE Dagmara Jagucka-Mielke wzięli udział w corocznym Walnym Zgromadzeniu międzynarodowej organizacji iV – International Association for Christian Education, której członkiem Towarzystwo Ewangelickie jest od początku swojej działalności.

Międzynarodowe Stowarzyszenie iV promuje chrześcijańskie szkoły w Europie. Łączy praktyków szkolnych, ekspertów edukacyjnych oraz ułatwia im współpracę i wymianę dobrych praktyk na wszystkich poziomach. Obecnie w skład organizacji wchodzi 20 członków z 12 krajów europejskich.

Statutowe cele Towarzystwa Ewangelickiego to:

 • pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności,
 • wychowanie w duchu ewangelicznym,
 • prowadzenie działalności oświatowej,
 • prowadzenie działalności socjalno-charytatywnej.

 

Towarzystwo Ewangelickie to:

 • stowarzyszenie społeczne, działające na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadające osobowość prawną,
 • ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, która - w trosce o swych podopiecznych - każdą wpłaconą kwotę przeznacza w całości na utrzymanie prowadzonych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • spadkobierca dorobku i kontynuator działalności powstałego w 1881 r. „Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej” (TEOL).

 

Działania Towarzystwa Ewangelickiego:

 • prowadzenie liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej oraz przedszkola,
 • urządzanie odczytów, wykładów biblijnych i zgromadzeń publicznych
 • zapoznawanie społeczeństwa z tradycjami reformacji
 • pogłębianie badań nad historią reformacji i kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, gromadzenie materiałów archiwalnych i ich ochrona oraz pamiątek historycznych związanych z historią polskiego ewangelicyzmu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • utrzymywanie łączności z organizacjami kościelnymi i kościołami w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony będzie na  realizację celów statutowych TE,
 • powoływanie fundacji służącej realizacji celów TE,
 • organizowanie pomocy dla członków TE znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • wspomaganie osób biednych, bezrobotnych oraz uzależnionych i ich rodzin

 

1881 r.
Z inicjatywy księdza Franciszka Michejdy powstaje TEOL – Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej.
 

1991 r.
Spotkanie założycielskie  Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
 

1993 r.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego w LOTE – Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
 

2011 r.
Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie przyjmuje imię księdza Franciszka Michejdy.
 

2012 r.
Towarzystwo Ewangelickie otrzymuje nagrodę im. ks. L. Otto za reaktywowanie szkolnictwa ewangelickiego.
 

2013 r.
LOTE obchodzi uroczyście swoje 20‑te urodziny, będąc już w tym czasie szkołą o bardzo wysokiej pozycji w ogólnopolskim rankingu liceów.
 

2014 r.
GTE świętuje 15 lat swego istnienia.
 

2015 r.
SPTE obchodzi jubileusz 10-lecia.