• a1.png

Publikacja (do pobrania w formacie PDF)

Na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ewangelickiego, w marcu 2022 roku, pan Jan Puczek zgłosił wniosek, by zebrać i wydać w formie publikacji wszystkie statuty, jakie obowiązywały w ponad 140-letniej działalności Towarzystwa. Realizując ten wniosek, Zarząd zdecydował o rozpoczęciu prac związanych z publikacją. Jednocześnie ustalono, że w publikacji zostanie zamieszczony artykuł upamiętniający postać księdza Franciszka Michejdy.

W marcu 2023 r., na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ewangelickiego, gotowa publikacja obejmująca wszystkie statuty Towarzystwa Ewangelickiego – począwszy od pierwszego z roku 1881 do ostatniego, z roku 2022 została rozdana członkom Towarzystwa.

Zarząd TE wyraża ogromną wdzięczność i podziękowania dla pana Marcina Gabrysia, Kustosza Muzeum Protestantyzmu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Stworzył on i udostępnił wersje elektroniczne wszystkich Statutów Towarzystwa, dzięki czemu możliwe było powstanie niniejszej publikacji.

Działalność Towarzystwa – a więc i Statuty – osadzone są w konkretnych ramach historycznych. Dziękujemy bardzo serdecznie pani dr Ewie Mrowiec za szczegółowe i jednocześnie kompleksowe omówienie statutów TEOL-u i Towarzystwa Ewangelickiego oraz zmian w ich zapisach, powstałych w wyniku przemian kulturowych i społecznych na Śląsku Cieszyńskim. Ogromną wartość ma też zebranie przez panią dr Ewę Mrowiec wszystkich publikacji TEOL-u. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Wyrażamy również serdeczne podziękowania panu dr Łukaszowi Barańskiemu za przedstawienie w niezwykle interesujący sposób sylwetki ks. Franciszka Michejdy, inicjatora założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli przy opracowywaniu niniejszej publikacji. Poniżej zamieszczamy kopię całej przygotowanej publikacji.

 

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego