• a1.png

Autor: BUŁAWA Sp. z o.o.

Rozwiązania funkcjonalne

Celem koncepcji jest zaproponowanie samodzielnego budynku szkolnego, przeznaczonego do korzystania przez trzy klasy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną (przeznaczoną do korzystania przez uczniów SPTE, LOTE oraz na wynajem).


Nowy budynek (część szkolna) będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Łącznik jednocześnie będzie oddzieleniem p. pożarowym. Wejście główne zasadniczo przewidziano od strony placu Wolności, z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych (parking, pochylnie).

Układ wnętrza przewidziano tak, aby można było wydzielić funkcjonalnie salę gimnastyczną z zapleczem (np. podczas wynajęcia sali). Wtedy część szkolna jest zamknięta, a dostępna jest część wejściowa z węzłem sanitarnym dla sali. 

W celu ułatwienia dostępu do sali gimnastycznej uczniom LOTE, aby nie trzeba było przechodzić przez istniejący budynek, ani przez część szkolną nowego, ani też przechodzić naokoło (od placu Wolności), przewidziano dojście przez bramę od placu Kościelnego, przejście (w poprzek) przez łącznik i wejście wejściem głównym.

Nowy budynek może być zrealizowany w całości lub w dwóch etapach:

  • Etap 1:
    Realizacja CZĘŚCI SZKOLNEJ wraz z przekładkami sieci i tymczasowym zagospodarowaniem terenu
     
  • Etap 2:
    Realizacja SALI GIMNASTYCZNEJ wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu

 

Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne

Docelowo proponuje się budynek składający się z dwukondygnacyjnej części szkolnej (mieszczącej także zaplecze dla sali gimnastycznej) i jednokondygnacyjną salę gimnastyczną (wysokości ok. 7 m).

Główny dostęp pieszy i elewację frontową przewidziano od strony placu Wolności. Przewidziano uporządkowanie przedpola budynku w postaci parkingu z ciągiem pieszym, kończącego się placem przed nadwieszoną częścią sali gimnastycznej, a dalej pochylnią i schodami w kierunku wejścia głównego.

Bryła sali gimnastycznej (jej nadwieszenie) wynika z różnicy poziomu terenu pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a wjazdem od placu Wolności.

Projektowany budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego – od placu Wolności. Cały parter, wraz z salą gimnastyczną jest na jednym poziomie. W klatce schodowej zainstalowana zostanie platforma umożliwiająca korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym. Łącznik łączący istniejący i projektowany budynek zawiera schody pomiędzy poziomem istniejącego wyjścia z budynku, a poziomem przyległego terenu i tym samym poziomem parteru nowego budynku.

 

Wizualizacja frontowa od strony placu Wolności – dzień

 

Wizualizacja frontowa od strony placu Wolności – noc

 

Wizualizacja z lotu ptaka od strony SP nr 4

 

Wizualizacja z lotu ptaka od strony placu Wolności

 

CZĘŚĆ SZKOLNA

Na parterze przewidziano pomieszczenia pomocnicze dla szkoły podstawowej oraz zaplecze dla sali gimnastycznej. Na piętrze przewidziano cztery sale lekcyjne, pokój nauczycieli. Lokalizacja jadalni na parterze wynika z lepszego dostępu usług cateringu (nie trzeba wnosić posiłków po schodach), a lokalizacja sal lekcyjnych na piętrze wynika z lepszego doświetlenia.

 

Część szkolna - kadr 1

 

Część szkolna - kadr 2

 

Część szkolna - kadr 3

 

Część szkolna - kadr 4

 

SALA GIMNASTYCZNA

Zaproponowano salę gimnastyczną o wymiarach 24 m x 12 m (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego), o wysokości w świetle ok 7 m.

 

Całość inwestycji - kadr 1

 

Całość inwestycji - kadr 2

 

Całość inwestycji - kadr 3

 

Całość inwestycji - kadr 4

 

Rozwiązania techniczne

Zaproponowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, żelbetowej / murowanej. Stropy żelbetowe / gęstożebrowe. Strop nad salą gimnastyczną kratownicowy, stalowy lub z drewna klejonego. Szczegóły konstrukcji do rozstrzygnięcia na późniejszych etapach projektowych. Ze względu na śródmiejską lokalizację i dodatkowo wewnątrz kwartału, jako pokrycie dachu zaproponowano (jako jedną z opcji) dach zielony ekstensywny, redukujący hałas, zapylenie, przegrzewanie, zrzut deszczówki i podnoszący walory wizualne (widoki z okien otaczającej zabudowy).

Zaproponowano wykończenie elewacji cegłą klinkierową, w celu uzyskania szlachetnego charakteru – jest to jedna z możliwości.

 

Wykonawca - autor opracowania:

BUŁAWA Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/108
www.bulawa.com.pl