• a1.png

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! (Ps.  145,10)

 

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy pragnie wyrazić gorące podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali naszej Organizacji Pożytku Publicznego kwotę w wysokości 1% odpisu od podatku za rok 2015. Państwa dar odczytujemy jako chęć finansowego wsparcia naszej działalności, a także jako akceptację naszych wysiłków i wyraz sympatii.

To bardzo cenne i motywujące do podejmowania dalszych wyzwań. Towarzystwo Ewangelickie jest organem prowadzącym szkoły: liceum, gimnazjum, szkołę podstawową oraz przedszkole. W najbliższej przyszłości musimy dostosować strukturę naszych szkół do wymogów nowej reformy systemu edukacji, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasze placówki nadal cieszyły się w lokalnym środowisku  wypracowanym uznaniem, cechując się przy tym rzetelnością, profesjonalizmem kadry pedagogicznej i właściwym zarządzaniem. Gwarantujemy harmonijny rozwój i ciągłość procesu nauczania. Zapewniamy, że uczeń, który jest wizytówką naszych szkół, wciąż będzie korzystał z nowoczesnej i bogatej oferty edukacyjnej.

Prezes TE
Jacek Sobota