• a1.png

W związku z potrzebą podjęcia dalszych działań związanych ze zwiększeniem bazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprasza Członków TE, jego Sympatyków oraz osoby zainteresowane sprawami TE do udziału w

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu,

które rozpocznie się

w sobotę 17 listopada 2018 r. o godz. 9:00
w budynku Starego Gimnazjum w Cieszynie (tzw. Pajta)
przy Placu Kościelnym 2
.


Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Uchwalenie porządku zebrania.
  4. Ustne sprawozdanie Zarządu z działalności związanej z dostosowywaniem prowadzonych placówek do wymagań Prawa Oświatowego (w tym omówienie działań związanych z możliwościami inwestycyjnymi związanymi ze zwiększeniem bazy edukacyjnej usytuowanej przy Szkole Podstawowej TE).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie działań związanych ze zwiększeniem bazy edukacyjnej przy SPTE przez Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zgodnie z załączonym harmonogramem.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Z uwagi na nadzwyczajny tryb zebrania, protokołu z ostatniego Walnego Zebrania (które odbyło się 24 marca 2018 r.) nie przedkłada się do wglądu na Nadzwyczajnym Zebraniu. Zostanie on udostępniony bezpośrednio przed Walnym Zebraniem, które odbędzie się w marcu 2019 roku..

Ze względu na wagę poruszanych spraw,
prosimy Członków TE o pewne przybycie
!

 

Prezes Zarządu
Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy
Jacek Sobota