• a1.png

Wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii wyklucza możliwość zgromadzeń. Tym samym nie ma możliwości zorganizowania Walnego Zebrania Członków naszego Towarzystwa.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd rozważa inne formy dokonania podsumowania rocznej pracy Zarządu i podjęcia Uchwał dotyczących działalności w 2020 roku. Informujemy, że o formie organizacyjnej Zebrania poinformujemy Państwa do końca kwietnia bieżącego roku.

Życzymy wszystkim zdrowych i błogosławionych Świąt.

Do zobaczenia!