• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy
zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

które odbędzie się
13 marca 2021 (w sobotę) o godz. 9:00
w formie hybrydowej.


Z uwagi na obowiązujące w naszym kraju obostrzenia epidemiologiczne nie jesteśmy w stanie zorganizować w tradycyjnej formie Zebrania dla tak licznych Członków naszego stowarzyszenia. Dlatego, podobnie jak w zeszłym roku, miejscem odbycia się tegorocznego Walnego Zebrania będą jednocześnie (hybrydowo): pomieszczenia w budynku SPTE (Cieszyn) oraz platforma internetowa umożliwiająca kontakt w formie wideokonferencji.

Na adresy e-mail Członków TE zostaną przesłane informacje dotyczące sposobu połączenia się z internetową platformą oraz instrukcja postępowania w trakcie telekonferencji (w tym także w trakcie głosowań).

Próbna telekonferencja – dla zainteresowanych – odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 19.30. Linki zostaną rozesłane na skrzynki mailowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków do uczestniczenia w tym Zebraniu!
 

Zarząd TE

 

Do pobrania: