• a1.png

Działania Towarzystwa Ewangelickiego:

 • prowadzenie liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej oraz przedszkola,
 • urządzanie odczytów, wykładów biblijnych i zgromadzeń publicznych
 • zapoznawanie społeczeństwa z tradycjami reformacji
 • pogłębianie badań nad historią reformacji i kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, gromadzenie materiałów archiwalnych i ich ochrona oraz pamiątek historycznych związanych z historią polskiego ewangelicyzmu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • utrzymywanie łączności z organizacjami kościelnymi i kościołami w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony będzie na  realizację celów statutowych TE,
 • powoływanie fundacji służącej realizacji celów TE,
 • organizowanie pomocy dla członków TE znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • wspomaganie osób biednych, bezrobotnych oraz uzależnionych i ich rodzin