• a1.png

Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Chrześcijańskiej Edukacji (iV) promuje współpracę chrześcijańskich nauczycieli pochodzących z różnych europejskich krajów, koordynuje i reprezentuje interesy szkół chrześcijańskich oraz chrześcijańskiego nauczania w systemach edukacyjnych w Europie. iV jest twarzą i głosem Kościołów europejskich wobec instytucji europejskich zapewniając instytucjonalne warunki działania dla szkół i nauczycieli. W dniach 23-24 listopada 2018 r. w Tallinie odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia. Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, które jest członkiem Iv, reprezentowały Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar.

Podczas zgromadzenia członkowie wybrali nowego przewodniczącego – został nim Piet Jansen z Holandii, zastępując pełniącego przez wiele lat tę funkcję dra Gerharda Pfeiffera. Mieliśmy okazję zapoznać się z estońskim systemem edukacyjnym, a szczególnie ze specyfiką prywatnych szkół chrześcijańskich w Estonii, poznać najważniejsze dane dotyczące tego kraju i społeczeństwa. Wysłuchaliśmy wykładu pt. „Udział szkół chrześcijańskich w tworzeniu społecznej solidarności” wygłoszonego przez dr J. van der Kooij z Holandii i wzięliśmy udział w późniejszej dyskusji. Zwiedziliśmy też estońską szkołę podstawową oraz Tallin.