• a1.png

Jak pisał ks. Franciszek Michejda w przedmowie do Dziejów Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim „Przeszłość jest podstawą przyszłości”.
Pielęgnujemy tę przeszłość pamiętając o Patronie TE - w przeddzień Święta Reformacji na grobie ks. Franciszka Michejdy w Nawsiu zostały złożone kwiaty.